Framtidens samhällsbyggare
Sweco Architects har som övergripande mål att bygga ett hållbart samhälle för framtiden. Som ett av Sveriges största arkitektföretag kan de erbjuda sina kunder en långsiktig relation med ett tryggt helhetskoncept.
- Vi har kompetens från minsta inredningsdetalj till att bygga hela städer för tiotusentals invånare, säger regionchef Anders Öreberg i Malmö.
Anders Öreberg är arkitekt och har arbetat inom koncernen Sweco och på Sweco Architects AB i Malmö i femton år och sett hur företaget vuxit och nått stora framgångar både i Sverige och utomlands. I tio år har de arbetat mycket i Kina, men även Ryssland, och får ständigt nya uppdrag.
- I Kina har vi planerat flera städer för 30 000-40 000 invånare. Det är utmaningar som går helt i linje med våra ambitioner om att bidra till att bygga ett hållbart samhälle, menar Anders.
På Sweco Architects kontor i Malmö arbetar idag drygt 50 personer och kompetensen är både hög och bred. Här finns erfarna hus-, inrednings- och landskapsarkitekter, stadsplanerare, byggnadsingenjörer och även bebyggelseantikvarier.
- Fler och fler fastighetsägare inser värdet av att vårda sina kulturhistoriska byggnader. Vi tror att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom kulturmiljö- och bebyggelsevård och har nyligen anställt ännu en antikvarie, berättar Anders.

Sweco Architects AB är ett av Sveriges största arkitektföretag med 12 kontor över hela landet och även kontor i Danmark och Finland. I Danmark samarbetar de också med flera av Danmarks mest kända arkitektkontor och vann nyligen en tävling om Ystads Arena tillsammans med ett av dem, Henning Larsen Architects. Inom Swecokoncernen finns ett tiotal bolag inom bygg-, anläggning- och miljöteknik som kompletterar arkitekternas verksamhet, och som gör det möjligt för kunder att få tillgång till all kompetens de behöver genom en enda kontaktperson. Ungefär hälften av Sweco Architects kunder finns inom den privata sektorn och hälften inom offentlig sektor, med såväl kommunala som statliga bolag, verk och myndigheter som kunder.
- Vi har en helgjuten affärsidé där vi kan erbjuda alla våra kunder, stora som små, ett helhetskoncept. Vi står för hög kvalité, stor kreativitet, lyhördhet och trygghet, säger Anders.

Sweco satsar extra mycket på en öppen och kreativ dialog med kunderna där de är lyhörda för kundens önskemål och tillsammans arbetar fram en bra lösning. De är också mycket måna om sin personal och ger dem mycket frihet, kontinuerlig kompetensutveckling och engagerar sig för att skapa fin kamratanda och möjligheter för ett bra samarbete.
- Vår personal är vårt allt, utan dem är vi ingenting. Allt vårt kapital har vi i våra kompetenta medarbetare. Vi satsar mycket på att de ska trivas och utvecklas och även känna att de bidrar till företagets utveckling. Därför uppmuntrar vi också alla att knyta egna kundkontakter, berättar Anders.
Sweco ser framtiden an med tillförsikt, utvecklingen har varit mycket god och de har arbetat upp ett gediget gott rykte.
- När jag började här var vi 10-15 personer, idag är vi över 50 och utvecklingen har varit fantastisk, inte minst i Kina, avslutar Anders.


Sweco Architects AB Malmö

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 040-16 72 15
Fax: 040-15 43 47


Email:
anders.oreberg@sweco.se

Hemsida:
www.sweco.se

Adress:
Sweco Architects AB Malmö
Hans Michelsensgatan 2
20122 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN